Møllergata

Art, omfang og kompleksitet
Fasadesikring, herunder glass og stål, sikring og gjenoppbygging innside fasade, ved bruk av spesialmaterialer  samt vindusrehabilitering og  vindusutskiftning. Montert sikkerhetsvindu på innsiden da fasaden er vernet. Ytterligere informasjon kan ikke gis. Prosjektet er underlagt Riksantikvaren.

Oppdragets økonomiske verdi
kr 25.000.000

Tidspunkt for utførelse
Høsten 2011 – januar 2014

Annet
Alliero fikk dette oppdraget etter hendelsen den 22. juli 2011. Alliero har i dette prosjektet hatt ansvaret for fasadesikring, rehabilitering av verneverdige vinduer og innsetting av nye sikkerhetssvinduer innenfor de verneverdige vinduene,  gjenoppbygging innside fasade. Prosjektet er en del av det store sikringsprosjektet i regjeringskvartalet.

Utvendige vindussmyg  har blitt restaurert, verneverdige vinduer tatt ut og restaurert både for bombeskader og råte for deretter å bli satt inn igjen. Det har også blitt utført nødvendige mur og maler reparasjoner både innvendig og utvendig.

Innvendig i bygget har det blitt utført reparasjoner/gjenoppbygging  av himlinger, vegger, tak, gulv og dører.

Den største delen av arbeidet har foregått på innsiden.

Prosjektleder: Tore Rønningen

« »