Malerarbeider på Blindern Studenterhjem – Østfløy

I mars 2017 startet arbeidet med restaurering av østfløyen på Blindern Studenterhjem. Det er Fokus Bygg AS som er hovedentreprenør og Allieros avdeling Maling, Tapet og Gulv er underentreprenør på malerarbeider. Bygget ble oppført i 1923-1925 som studenthjem og er som navnet antyder fortsatt i bruk som det. Selve internatbygningene er vedtaksfredet og dette setter også vesentlige føringer på jobben som skal utføres under rehabiliteringen. Totalt er det tre etasjer , to trappeløp, fire ganger og 72 rom som skal rehabiliteres.

Malerarbeider anno 1923

I Kulturminneloven er det satt strenge føringer på tiltak på bygninger som er vernet etter paragraf 15, og det er innenfor disse føringene Alliero nå jobber på Blinderns Studenthjem. Det er også tatt fargeprøver i bygningen (se bilde nr. 2 nedenfor) og uttrykket skal tilbakeføres til da bygningen ble oppført. Det også ekstra tiltak som tas i forbindelse med arbeid med fjerning av blymaling fra overflater. Alle vinduer, dører og listverk behandles med linoljemaling og deler av takflatene blir behandlet med limfarger. Alle veggflater skal sparkles og males, mens alle gulvflater får fjernet gammel linoleum og nytt belegg blir lagt. Vinduene blir restaurert etter gammel metode på vindusverkstedet vårt i Oslo.

Kontraktsum

2, 7 millioner

Kontraktsform

Underentreprenør

 

 

 

« »