Malearbeider i trappeoppganger på Ila Skole

I løpet av sommerferiene i 2016 og 2017 for Ila skole har Alliero utført malearbeider i trappeoppganger på Ila skole. Ila skole er kommunalt listeført som bevaringsverdig hos byantikvaren i Oslo. Skolen sto ferdig i 1915 og var den største skolen som var bygget i Kristiania. Selve bygget er utført i nybarokk stil. Trapperommene er plassert på hjørnene mellom fløyene på skolen og er markert med store runde tårn med høye tårnhjelmer og spir.

Malearbeider i trappeoppganger

Fargene som er brukt er kommet fram til i samarbeid med antikvarisk kyndig hos Alliero og byantikvaren. Det er tatt en fargeundersøkelse hvor totalt det er funnet 8 lag med maling. Det er godt for to farger på veggene med en strektrekking i rød. Det er beregnet høy slitasje og på grunn av dette er det malt med akrylmaling som tåler mye vask. I tillegg til maling av veggene i trappeoppgangene er håndløperne i trappene pusset og lakket. Treknotter er satt på håndløperne for å hindre at noen «aker» på håndløperne. Totalt er det tatt 6 etasjer, fra U-etasje til 5. etasje, begge trapperommene er utført i samme stil og farge.

« »