Kristelig Gymnas – fasaderehabilitering

I 2007 ble det gjennomført en betydelig oppussing på KG.

Kontraktssum: ca kr 2 000 000,-
Ferdigstillelse: 2007

Utført arbeid:         
– etterisolering
– skifte vinduer
– etablere solavskjerming
– diverse blikkenslagerarbeider
– pusset opp klasserom
– pusset opp hovedtrapp

« »