Krigsskolen

Skolen ble stiftet i 1750 som Den frie matematiske skole i Christiania; den het fra 1798: Det norske militære Institutt; og fra 1904 dagens navn Krigsskolen. Hærens Krigsskole er den største av forsvarets tre krigsskoler. De andre to er Sjøkrigsskolen (sjøforsvaret) og Luftkrigsskolen (Luftforsvaret). Krigsskolen et av verdens eldste militærakademier i kontinuerlig drift.

Arbeidet startet i 1999 og ble ferdigstilt i 2000.

Utført arbeid:     
– totalrehabilitering
– murarbeider
– snekkerarbeider
– malerarbeider
– antikvarisk innvendig rehabilitering

« »