Kirkeveien 90

Kontraktsum:     ca 5 680 000,-
Oppstart:             April 2014
Ferdigstillelse:    Oktober 2014

Utførte arbeider:
– Fasaderehabilitering

« »