Kirkeveien 161

Innvendig ombygging og oppussing av fasade til tidligere Adamstuen Sykehjem til 33 leiligheter/hybler for tunge rusmisbrukere.

Entreprisen begynte som en mindre oppussingsjobb, men stadig nye avdekkinger av tidligere byggefeil utvidet prosjektet. Bygget ble likevel tatt i bruk ihht. avtale. Det ble etablert 2 bad for assistert rengjøring.

Full utvendig oppussing av pussfasaden.

Oppdragets økonomiske verdi: ca kr 12 000 000,-
Tidspunkt for utførelsen: juni – september 2013

« »