Jakob Kirke – fasader og tak

Kirken ble oppført i 1880. Fram til 1985 fungerte kirken som soknekirke  for Jakob sokn, men grunnet manglende vedlikehold og alvorlige setningsskader, ble den beordret stengt av Riksantikvaren.

Alliero har i løpet av 2008 rehabilitert kirken utvendig, herunder teglarbeider, tak (skifer) og vinduer. Kulturkirken Jakob er i dag er tilholdssted for Kirkelig Kulturverksted og benyttes til plateinnspillinger, konserter og andre kulturelle sammenkomster under navnet kulturkirken Jakob.

Kontraktssum: ca kr 9.500.000,-
Ferdigstillelse: 2008

Utført arbeid:
– nytt hovedtak, tak over sakristi og kor
– skiftet ca 10 000 teglstein
– etterspekket med pølsefug ca 1 300 m2

« »