Hovedbrannstasjonen i Oslo

Art, omfang og kompleksitet
Bytte vinduer i Hovedbrannstasjonen etter bombeeksplosjonen 22. juli 2011.

Oppdragets økonomiske verdi
Ca 5.000.000,-

Tidspunkt for utførelse
2011 til våren 2012

 

 

 

« »