Helgesensgate 12-14

Art, omfang og kompleksitet:
Antikvarisk rehabilitering og kalkmaling av alle fasader, ca 1 000 m2, vindusutskiftning, diverse blikkenslagerarbeider. Arbeidene ble utført etter BYA sine anvisninger.

Oppdragets økonomiske verdi:
Kr 15 000 000,-

Tidspunkt for utførelse:
2012-2013

Annet:

  • Hugget ned gammel puss
  • Omfattende konstruksjonsrehabilitering
  • Vindusutskiftning i samarbeid med BYA
  • Oppmuring med hydralisk kalkmørtel
  • Fasalde ble behandlet med kalkmaling
  • Nye takrenner og nedløp
« »