Grubbegata

Art, omfang og kompleksitet
Fasadesikring, herunder glass og stål, sikring og gjenoppbygging innside fasade, ved bruk av spesialmaterialer  samt vindu- og markise utskiftning og forsterkning av betongkonstruksjon. Prosjektet er underlagt Riksantikvaren.

Oppdragets økonomiske verdi
kr 55.000.000

Tidspunkt for utførelse
November 2011 – januar 2014

Annet

Alliero fikk dette oppdraget etter hendelsen den 22. juli 2011. Alliero har i dette prosjektet hatt ansvaret for fasadesikring, innsetting av nye sikkerhetssvinduer samt markiser, gjenoppbygging innside fasade og forsterkning av betongkonstruksjon. Prosjektet er en del av det store sikringsprosjektet i regjeringskvartalet.

Under prosessen så har ansatte har vært flyttet ut etasjevis og midlertidig plassert i annet bygg i gjennomføringstidsrommet. Dette har satt store krav til logistikk for de involverte parter. Byggets bakside har vært rehabilitering med utbedring av murpuss med påfølgende malerbehandling av hele fasaden. Byggets forside har granitt overflate som har blitt kjemisk renset og vasket.

Prosjektleder: Tore Rønningen

« »