Grønnegata 15

Full rehablitering utvendig 2005/2006, samt korridorene og 2 stk trappeoppganger innvendig.

Kontraktssum: ca kr 2.000.000,-
Ferdigstillelse: 2005/2006

Utført arbeid:    
– kjemisk rens
– mur- og pussarbeider med hydraulisk kalkmørtel
– maling (silikat) Keim Granital (STS)
– skiftet hele taket

« »