Granly Boligsameie, Ski

Betongrehabilitering av 7 400 m2 garasje i 4 blokker samt drenering og fuktsikring av sokler.

Kontraktsum:     ca kr 11 100 000,-
Oppstart:             Januar 2014
Ferdigstillelse:    Juni 2014

Utførte arbeider:
– Betongrehabilitering
– Drenering og fuktsikring av sokler

« »