Gamle Teisen Gård – rehabilitering

Rehabilitering i samarbeid med Byantikvaren og Omsorgsbygg

Kontraktssum:                       ca kr 1 100 000,-
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:      
– utvendig malerarbeide
– rehabilitering av vinduer
– omlegging av tak (delvis)
– utskifting av beslag/nedløp
– tekking av karnapper
– etablering av ny utvendig tretrapp
– re-fundamentering av bygg
– frigjøring fra grunnmur for utskifting av syllstokk

« »