Fornyelse av Trappehus på Grorud Stasjon

Fornyelse av trappehusene på Grorud Stasjon er utført som en del av rammeavtalen vi har med Jernbaneverket. Det er lagt vekt på at byggene skulle fremstå som de gjorde når de ble bygd første gang. Trappehusene som sto på perrongen ble revet og ny ble bygd opp. I arbeidet har vi brukt de gamle tegningene fra 1939 og kopiert begge byggene sånn at de er helt identiske med de opprinnelige byggene. Arbeidene er utført på perrongen nær sporene hvor togtrafikken har gått som normalt, dette har også krevd litt ekstra av de som har utført jobben.

Byggherre
Jernbaneverket

Kontraktsum
ca. 2,3 millioner

Prosjektleder
Jarle Magnushommen

Formann
Per Erik Jansson

 

« »