Finansdepartetmentet

Art, omfang og kompleksitet
Fasadesikring, herunder glass og stål, sikring og gjenoppbygging innside fasade, samt vindusrehabilitering og  vindusutskiftning. Montert sikkerhetsvindu på innsiden da fasaden er vernet. Prosjektet har vært svært teknisk krevende, ytterligere informasjon kan ikke gis. Prosjektet er underlagt Riksantikvaren.

Oppdragets økonomiske verdi
Ca 85.000.000,-

Tidspunkt for utførelse
Oktober 2011 – desember 2013

Annet
Alliero fikk dette oppdraget etter hendelsen den 22. juli 2011. Alliero har i dette prosjektet hatt ansvaret for fasadesikring, rehabilitering av verneverdige vinduer og innsetting av nye sikkerhetssvinduer innenfor de verneverdige vinduene, gjenoppbygging innside fasade. Prosjektet er en del av det store sikringsprosjektet i regjeringskvartalet.

Alliero har i dette prosjektet hatt et mannskap på prosjektet på mellom 60-80 fulltidsansatte, hvorav 80 % egne ansatte.

Prosjektet har satt store krav til HMS, det har ikke vært lov til å bruke bla gardintrapper, det ble kun brukt rullestillas og lettstillas – innvendig. Fokus på støv har vært stort, det har blitt satt opp provisoriske vegger inntil byggesoner.

Det har blitt gjennomført egne møter med finansdepartementet hver 14. dag med gjennomgang av prosjektet. Det har i tillegg blitt gjennomført såkalte særmøter ved uforutsette hendelser eller endringer underveis.

Under prosessen så har bygget vært i full drift så dette har satt store krav til logistikken for de involverte parter. De ansatte har vært flyttet ut i puljer på ca 30 personer i 6 uker på  midlertidige kontorer.

Utvendige vindussmyg  har blitt restaurert, verneverdige vinduer tatt ut og restaurert både for bombeskader og råte for deretter å bli satt inn igjen. Midlertidig H-vindu har blitt satt inn slik at bygget kunne benyttes under restaureringen av vinduene.

Innvendig i bygget har det blitt utført reparasjoner/gjenoppbygging og maling  av himlinger, vegger, tak og dører i alle kontorer. Det har også blitt lagt linoleum på kontorer hvor dette var skadet.

I korridorene er det fjernet bom i vegger og pusset med kalkpuss, alt er malt med linolje og dekorert med strektrekking. Alle dører i korridorene er ådret.

I statsrådseksjonen har det blitt utført restaurering av sjablongerte vegger, tak og vegger er malt med limfarge, gulvene er slipt og lakkert.

Den største delen av arbeidet har foregått på innsiden.

Prosjektleder:
Rune Stene

« »