Fasaderehabilitering i Ljabruveien

Avdeling for maling, tapet og fasade har i slutten av august startet opp arbeider på Ljabruveien 22. Det utføres fasaderehabilitering i regi av sameiet, prosjektet skal være ferdigstilt rundt midten av oktober.

Maling og oppgradering

Arbeidene starter med fasadevask før det igangsettes utvendige malearbeider, vinduer og terrassedører skal skiftes ut og nytt inngangsparti etableres. Det nye inngangspartiet vil få en oppgradering med skifter, samt varmekabler under skiferplaten. I tillegg til dette skal også to trappeløp og alle ganger males. Forventet ferdigstillelse er i midten av oktober, terrenget rundt sameiet og utformingen på bygningen gjør at litt ekstra tid må beregnes på bygging og nedtaking av stillas.

Jevnlig fasaderehabilitering er viktig

Fasaderehabiliteringen som utføres er en jobb som alle bygg har godt av ved jevne mellomrom. Prosjektleder Tor Atle Odden i maleravdelingen mener at det ikke bør gå lengre enn 10-15 år mellom hver rehabilitering. Alliero utfører flere slike jobber hvert år og har god erfaring med utførelse og prosjektledelse av tilsvarende jobber.

Kontraktssum

1.450.000 kr

« »