Rehabilitering av underetasje på Sofienberg Språksenter

Alliero Entreprenør startet i midten av juni 2017 med rehabilitering av underetasje i Bygg C på Sofienberg Språksenter. Oppdragsgiver for prosjektet er Undervisningsbygg Oslo KF. Prosjektet omfatter ombygging/rehabilitering til åtte nye kartleggingsrom (grupperom) med resepsjon og venterom og en sal til mat og helse dimensjonert for 16 elever. Projektet er estimert ferdigstilt i mars 2018, det er Allieros Ivan Nordberg som er fungerende prosjektleder.

Rehabilitering av underetasje

Bygget er ført på Byantikvarens gule liste og det er tatt sikte på å bevare byggets eksteriør så godt som mulig. Det etableres en ny universelt utformet hovedinngang som anlegges i eksisterende vindusåpning. Rehabiliteringen vil kreve en del inngrep i eksisterende bygningsmasse for å få den passasjen og åpenheten som ønskes. Tiltakene er dog begrenset til den nederste etasjen i et eksisterende bygg. Det vil ikke bli etablert direkte tilgang til etasjen over, ei heller muligheter for tilbygg. I arealdisponeringen er det fokus på å få på plass flest mulig kartleggingsrom og en sal for mat og helse som er tilfredsstiller brukers behov. Utover dette vil det etableres en rømningsvei ved en gjennomgående passasje gjennom bygget som er effektiv.

Kontraktstype

Hovedentreprenør

Kontraktssum

ca. 10 millioner

« »