Ensjøveien 27

Utbedring og maling av teglfasade samt maling av vinduer.

Kontraktsum:     ca 1 500 000,-
Oppstart:             September 2013
Ferdigstillelse:   Desember 2013

Utførte arbeider:

« »