Ekeberg Restaurant – fasader og innvendig

Funkisbyggverket fra 1929, tegnet av arkitekt Lars Backer, ble totalrenovert og stod ferdig med alle klassiske trekk bevart i 2004.

Etter mange år uten tilsyn renoverte Alliero bygningen på vegne av Eiendomsspar og Christian Rignes som på slutten av nittitallet overtok stedet og igangsatte en storstilt satsing.

Kontraktssum: 4.000.000,-
Ferdigstilt: 2004

Utført arbeid:
– Kjemisk rens
– Sandblåsing
– Betongrehabilitering
– Hel pussing
– Purkristalat maling

« »