Eidsvollsbygningen

I forbindelse med 200 års jubileumet ble Eidsvollbygningen restaurert og tilbakeført til opprinnelig stand. Skanska hadde hovedentreprisen mens Alliero var underentreprenør på malearbeidet.

Arbeidet startet i 2012 og  ferdigstilt i 2013.
Kontraktssum: 14.100.000,-

Utført arbeid:    
– malerarbeider
– antikvarisk innvendig og utvendig rehabiitering
– linoljemaling
– limfarge
– stenting
– dekor

« »