Ebelsgate 1

Kontraktsum:     ca 830 000,-
Oppstart:             Juni 2014
Ferdigstillelse:    Oktober 2014

Utførte arbeider:
– Fasaderehabilitering på gate- og gårdside
– Gulv- og trappearbeider
– Nye letthimlinger
– Diverse opprusting av brannsikring dører og vegger

« »