Dronningensgate 40

Kontraktsum:      ca 820 000,-
Oppstart:              Mai 2014
Ferdigstillelse:     August 2014

Utførte arbeider:
– Fasaderehabilitering
– Innvendig reparasjon av vinduer i 3 etg.

« »