Damvokterboligen – restaurering

Damvokterboligen, lokalisert i Kampen park, ble oppført i tilknytning til vannreservoaret som ble etablert og stod ferdig i 1890. Bygningen i sveitserstil har vært drevet som friluftsbarnehage siden 1990. I 2008 fikk Alliero på vegne av Omsorgsbygg gleden av å restaurere taket og bygningen utvendig. Prosjektet var en typisk antikvarisk entreprise der man blant annet benyttet linoljer og nyttiggjorde bruk av gamle teknikker i forbindelse med tømrerarbeidene. Det gamle spiret var ødelagt av lynnedslag, dette ble restaurert av våre malere som en gave.

Kontraktssum:
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:  

 

« »