Vedlikehold av fasader og terrasser – Bjørnefaret borettslag

Alliero utfører vedlikehold av fasader og terrasser på Bjørnefaret Borettslag i Blystadlia. Arbeidet hadde oppstart i april 2016 og påvirker 272 leiligheter fordelt på 5 blokker. Blokkene er utformet som terrasserte blokker de ferdige blokkene vil stå med et nytt uttrykk når de er ferdige. Som mange andre terrasserte blokker hadde de betongblomsterkasser som ble fjernet og det ble etablert nytt rekkverk i glass og metall som gir ett mer moderne uttrykk. Arbeidet er styrt av en dedikert prosjektleder fra Alliero og Alliero har utført arbeidet i samarbeid med underentreprenører.

Omfattende vedlikehold av fasade og terrasser

Styret valgte å gå for en løsning med omfattende vedlikehold som krever mye av entreprenør og beboere. Arbeidet som utføres er repeterende for de utførende og det påvirker beboere i lang tid. Som i et hvert prosjekt er det oppstått utfordringer underveis som er løst i samråd med byggherre. Blant annet ble det i begynnelsen av prosjektet avdekket at dekkene på terrassene var i dårligere stand enn antatt og påstøpen måtte fjernes før nytt underlag ble lagt. Dette økte også prosjektets tidsestimat og prosjektet er nå planlagt ferdig i september 2017, tre måneder etter opprinnelig plan.

Om prosjektet

  • Utbedring av betongskader, porefylling/sparkling av betongflater
  • Overflatebehandling
  • Montering av nye nedløp
  • Nedheising og deponering av eksisterende blomsterkasser
  • Montering av nye rekkverk i glass og aluminium
  • Nytt panel/plater på terrasse, utskifting av vinduer, nye beslag og ny taktekking
  • Etablering av stålrenner (tilleggsarbeid)
  • Avretting og flislegging av terrassegulv (tilleggsarbeid)

 

Entrepriseform
Hovedentreprise

Kontraktsum
42 154 830 inkl. mva.

Byggeperiode
April 2016 – september 2017

Formann
Finn Basmoen

Denne siden er sist oppdatert 28.06.2017

 

« »