Berg Skole – total utvendig rehabilitering av fasade og tak

Klimaskjermprosjekt, total utvendig rehabilitering av fasade og tak, samt at flere av bygningene er drenert. Det har også vært utført innvendig oppussing, bla. toaletter og fysikkarealet.

Kontraktssum: ca kr 18 000 000,-
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:           
– Puss av fasader
– STO mineralitt puss, reparasjon av inngangspartier farge 834
– Vinduer
– Takarbeider
– Rørarbeider
– VA arbeider
– Innvendige arbeider

Referanse mineralitt puss: Konsulent Jan Henrik Torp, Øyvind Moen AS, tlf 957 06 700

« »