Bacheloroppgave: Teknisk bygningvern og restaurering

Våren 2016 fullførte Ida Gamre og Cecilie Ski Breen en bachelor i Teknisk Bygningsvern og Restaurering. Bacheloroppgaven de skrev har problemstillingen «Påvirker prosessuell autentisitet vår opplevelse av rekontruksjon?». Vi har lagt inn sammendraget fra oppgaven nedenfor.

Sammendrag av bacheloroppgaven

Vi har i oppgaven vår tatt utgangspunkt i forskjellige typer overflatebehandlinger vi har utført som malere på kulturminner. Alle behandlingene har til felles at de har erstattet en overflate som har vært malt med linolje.
Oppgavens problemstilling er som følger: Påvirker prosessuell autentisitet vår opplevelse av en rekonstruksjon?
For å finne svar på problemstillingen har vi har laget åtte rekonstruksjoner med varierende grader av prosessuell autentisitet i forhold til det opprinnelige objektet. Det opprinnelige objektet er et malt panel med dekor fra ca. 1840. De åtte rekonstruksjonene har vi deretter vist frem i en utstilling i tillegg til en spørreundersøkelse. Deltagere i spørreundersøkelsen er alle fagfolk som krysser veier innenfor antikvarisk arbeid, enten i utførende roller, konsulterende roller eller som bestillere av antikvarisk arbeid.
Fra vår analyse av spørreundersøkelsens resultater mener vi at vi kan se at betrakteren kan påvirkes både bevisst og ubevisst av en rekonstruksjons prosessuelle autentisitet. Vi legger frem to hypoteser. I vår første hypotese mener vi betrakteren kan endre oppfatning av de forskjellige rekonstruksjonene underveis, når man underveis får stadig mer kunnskap om hvilken rekonstruksjon som ligger tettest opp mot originalen. Resultatene viser oss at våre antagelser ser ut til å stemme. Selv når man har gjort seg opp en personlig mening om hvilken rekonstruksjon man foretrekker utseendet på, kan mer kunnskap om rekonstruksjonenes materialer og behandlinger påvirke betrakteren til å forandre mening. Ved å tilføre betrakteren mer kunnskap mener vi vedkommende påvirkes på en bevisst måte.
I vår andre hypotese trodde vi at en rekonstruksjon med høyest mulig prosessuell autentisitet ville gi betrakteren en opplevelse og følelse av særpreg fra en eldre tid i større grad enn en rekonstruksjon med lite eller ingen fokus på prosessuell autentisitet. Våre resultater fra spørreundersøkelsen viser at dette ikke stemmer i vårt tilfelle. Resultatene viser oss at betrakteren i vesentlig grad påvirkes av farger. Duse farger gir betrakteren en følelse av noe gammeldags, mens skarpe, friske farger gir en følelse av noe moderne fra vår tid. Betrakteren påvirkes også i stor grad av farger. Basert på analysen av undersøkelsen mener vi at en høy prosessuell autentisitet på malingen har virket mot sin hensikt, hvis hensikten med rekonstruksjonen er å gi en opplevelse av noe fra en annen tid.
Vår konklusjon i oppgaven er at prosessuell autentisitet kan påvirke vår opplevelse av en rekonstruksjon. Men dette avhenger av hvem vedkommende er, hva slags kunnskap de er i besittelse av fra før av, og om de lar seg påvirke av informasjon om rekonstruksjonene.

Foto: Robert Walmann

« »