Antikvariske murarbeider på Eidsvoll Lokstall

I juni startet vi med antikvariske murarbeider på Eidsvoll Lokstall. Arbeidet utføres som en del av rammeavtalen Alliero har med Bane Nor og skal ferdigstilles i slutten av august. Hele bygningen er utført i massiv teglstein med utsmykning i profilert teglstein, samt buer over vinduer.

Antikvariske murarbeider

Arbeidene som utføres vil være å fjerne mørtelfuger og frostskadede teglstein før det erstattes med ny kalkmørtel og massive teglstein. Det er planlagt at all teglstein som er frostskadet og mekanisk skadet skal byttes ut. Det benyttes kalkmørtel og massiv teglstein til arbeidene etter godkjennelse fra antikvariske myndigheter.

Eidsvoll Lokstall

Bygningen er oppført på 1800-tallet og blir brukt som verksted, arealer for redskapsplassering og som lager. Lokstallen ligger rett ved jernbanesporet på Eidsvoll og sydøst for nye Eidsvoll stasjon. Det ble også utført arbeider på taket på lokstallen for kort stund siden, da det ble oppdaget lekkasjer på taket.

Stillaset til prosjektet leveres av Alliero Stillas.

« »