Antikvariske arbeider på Grensebanen

Våren 2018 vil Alliero starte antikvariske arbeider på de nedlagte stasjonene på Grensebanen, stasjonene det gjelder ligger mellom Årnes, forbi Kongsvinger og mot grensen til Sverige. Stasjonene er alle oppført på andre halvdel av 1800-tallet i forbindelse med åpningen av Kongsvingerbanen. Selv om stasjonene ikke er i drift går det fortsatt tog forbi her. Stasjonene skal få utbedret dekket på perrongen som ligger inntil sporet, perrongen som ligger i dag er i delvis dårlig stand og bør utbedres i tilfelle det blir nødvendig med bruk av stasjonen.

Antikvariske arbeider på stasjoner fra 1800-tallet

Treverket som skal benyttes på dekket er ikke en hyllevare på materialforretninger i dag og må spesialbestilles fra Sverige. Treverket kommer fra Norske skoger og bearbeides på verksteder i Norge, men kreosotbehandles i Sverige. Det kreves omtrent 1 000 km med treverk som skal benyttes til alle stasjonene. Tretypen kjernevirke av er sentvoksende furu, altså malmfuru. Etter at riktig dimensjon er produsert skal alle border behandles med kreosot og ligge over vinteren før de monteres våren 2017. Kreosot brukes som impregnering av tre for å forhindre råte. Det skal det også vurderes fortløpende om eksisterende border er i god nok stand til å snus og brukes videre. Bordene skal festes ved hjelp av håndsmidde spiker.

Jobb ved jernbane

På grunn av arbeidet vil foregå i nærhet til jernbane er det svært strenge krav til sikkerhet. Arbeidet vil på grunn av dette planlegges i forhold til togtrafikken. Ettersom ingen av stasjonene er i bruk, passerer toget i ganske høy hastighet og det er i alles interesse, og et strengt krav fra Bane Nor at HMS blir ivaretatt.

« »