Akershus Festning – restaurering

Akershus Festning utgjør et av Norges fineste og eldste kulturmiljøer med sin rike bestand av verdifulle bygninger og anlegg tilkommet gjennom nesten 700 år.

I 2008 fikk Alliero på vegne av Forsvarsbygg v⁄ Nasjonale Festningsverk oppgaven med å renovere deler av festningsmuren. Utbedringsarbeidene bød på store utfordringer der kravet til sikring og ivaretakelse var viktige faktorer for å få til et vellykket resultat.

Prosjektet er så langt sluttført, og bød på store utfordringer mht. metodikk og løsninger. Renovering av festningsmurer er ikke «daglig kost» så her var det viktig å rådføre seg med flere aktører for å få gjennomført en vellykket overlevering.

Kontraktssum: ca kr 12.000.000,-
Ferdigstillelse:

Utført arbeid:   
– fullstendig rehabilitering av festningsmur i naturstein, kistemurt
– steinmur
– kalkfuger

« »