Akersgata 55 (VG-huset)

Hele bygget har vært gjennom en stor ombygging og oppgradering fra gammelt til nytt. Dette har vært en byggeherrestyrt entreprise hvor Alliero har utført alle byggfag samt hatt samordningsansvar med de tekniske fag og vært HMS ansvarlige. Dette har nå blitt det nye mediahuset i Oslo hvor både VG og Aftenposten holder til.

• Del 1.   Høst 2013 – Vår 2014. Ombygging av 2. – 5. etg, resten av bygget i drift
• Del 2.  Vår 2014 – desember 2014. Ombygging fellesarealer og 1. etg./serviceetg., etablert ny kantine i 1. etg.
Vår 2014 – høsten 2014. Ombygging 6. – 9. etg. resten av bygget i drift
• Del 3.   Januar 2015 – mars 2015. Ombygging 10. etg fra kantine til møteromsavdeling

Dette har vært et krevende prosjekt da bygget har vært i drift under hele byggeprosessen. Men samarbeidet med alle parter har vært meget bra og fremdriften har vært etter planen.

 

« »