27.06.2013

Pressemelding: Tilbakefører Eidsvollsbygningen

Foto: Statsbygg / Trond Isaksen

Ett år igjen til Grunnlovens 200–årsjubileum.

– Det er et stort og utfordrende prosjekt, men vi er i rute og gleder oss til jubileet neste år, sier malermester Ida Gamre (25) i Alliero. Hun er bas for selskapets arbeidsteam ved rehabiliteringen av Eidsvollsbygningen forut for Grunnlovens 200–årsjubileum.

Kulturdepartementet ga Statsbygg oppdraget med å rehabilitere og restaurere Eidsvollsbygningen og tilhørende park i 2009. – Formålet er å sette eiendommen i stand til Grunnlovens 200–årsjubilieum i 2014. Den skal tilbakeføres til opprinnelig utseende og ivareta universell utforming. Rom i kjelleren skal rekonstrueres og gi en opplevelse av den tids tjenerskapsrom, sier prosjektleder Lasse Kwetzinsky i Statsbygg. Prosjektet utføres i nært samarbeid med Riksantikvaren og Eidsvoll 1814.

Alliero, totalleverandøren innen rehabilitering og vedlikehold av eiendom, vant våren 2012 det prestisjefylte oppdraget med inn– og utvendige malearbeider samt deler av tapetseringsarbeidene. Siden det har et team på 10–12 håndverkere fra selskapet arbeidet på spreng med den krevende og møysommelige restaureringen i det historiske hovedbygget og paviljongene.

– Alt må planlegges og utføres svært nøye og metodisk, og vi får bruk for all opparbeidet kunnskap og erfaring fra restaurering av andre historiske bygg. Arbeidet krever presisjon og tålmodighet, men er meningsfylt og faglig utfordrende – så det er aldri kjedelig. Det sier malermester Ida Gamre i Alliero.

Hun har et viktig ansvar som bas for selskapets arbeider ved Eidsvollsbygningen. Likevel rekker hun og hennes kollega, malermester Cecilie Ski, å ta en bachelor i teknisk bygningsvern og restaurering ved Høgskolen i Sør–Trøndelag (HiST) parallelt med jobben.
– Jobben i et av landets fremste og bredeste håndverksmiljøer byr på stadig nye og spennende utfordringer. Og jeg er stolt av å kunne være med på å tilbakeføre og bevare mange av landets viktigste historiske bygninger, sier Gamre.
Selskapene og håndverkerne i Alliero–gruppen gjennomfører årlig mer enn 300 rehabiliterings– og vedlikeholdsoppdrag i offentlige og private bygg på sentrale Østlandet. Eksempler er ombygging og rehabilitering av næringsbygg, bygårder og borettslag, elektroarbeider i forretninger og offentlig infrastruktur og større VVS–oppdrag. Via avdelingen Bratfoss Restaurering har selskapet også restaurert en lang rekke historiske og verneverdige bygg. I tillegg til prosjektet ved Eidsvollsbygningen jobbes det for tiden med rehabilitering av formannskapssalen i Oslo Rådhus, vedlikehold i De Kongelige Statseide eiendommer og vindusrehabilitering i Regjeringskvartalet etter ødeleggelsene 22. juli 2011.

Bildene i pressemeldingen kan fås i høyoppløselig format ved å kontakte stig.jensen@jpr.no
Høyoppløselige bilder av Eidsvollsbygningen kan lastes ned og benyttes fritt av pressen fra Statsbyggs websider:

http://www.statsbygg.no/Byggeprosjekter/Eidsvollsbygningen/Bilder

For ytterligere informasjon, kontakt:

Geir Skoglund, daglig leder i Alliero
Mobiltelefon: 913 33 484
E–post: geir.skoglund@alliero.no

« »