14.01.2015

Pressemelding: Styrker staben med fire nøkkelpersoner

Pressemelding Oslo, 14. januar 2015

Styrker staben med fire nøkkelpersoner:
Alliero satser sterkere på fornyelse

Håndverksentreprenøren Alliero vil ble enda sterkere innen ombygging og fornyelse av eiendom, og styrker fornyelsesavdelingen med fire nøkkelpersoner.

Som ledende fagmiljø innen rehabilitering av eiendom, bidrar Alliero årlig til bevaring og revitalisering i over 300 private og offentlige eiendommer i Oslo-området. Leveransene omfatter tverrfaglige håndverksentrepriser og -arbeider innen alt fra historisk restaurering av verneverdige bygg, via totalrehabilitering av borettslag og sameier til løpende vedlikehold av næringseiendom.

Rigget for flere ombyggingsprosjekter
Alliero har de siste årene dessuten gjennomført en rekke vellykkede entrepriser innen ombygging og fornyelse av næringsbygg. Aktuelle eksempler nå er en byggherrestyrt entreprise med ombygging og totalfornyelse av «VG-huset» for Schibsted Eiendom og omfattende arbeider i for Statsbygg i Regjeringskvartalet. Selskapet har også utført en rekke ombyggingsentrepriser der utviklere har konvertert gamle industribygg til nye, attraktive boligeiendommer. Noen eksempler er ombygging for Kaare Berg AS i Tøyengata 31 og Sørligata 8, for Victoria Eiendom AS i Helgesens gate 12-14 og for Naturbetong i Fredensborgveien 11.

Alliero mener det ligger spennende muligheter for lønnsom, bærekraftig transformasjon i mange av byens eiendommer, og rigger seg for å bistå eiendomsaktører med flere fornyelsesprosjekter.

Henter spisskompetanse
– Alliero har utført mange krevende ombyggingsprosjekter som har kombinert hensyn til bevaring, fornyelse, miljø og lønnsomhet. Vi har verdifull erfaring og kapasitet innen rehabilitering, og ruster oss for flere ombyggingsprosjekter, sier daglig leder Ole Chr. Kirkestuen (bildet) i Alliero AS.

Selskapet har styrket sin fornyelsesavdeling med fire erfarne nøkkelpersoner innen prosjekt- og byggeledelse.

Lars Birger Aasterud er ansatt som prosjektleder. Han har omfattende erfaring som anleggsleder, prosjekt- og prosjekteringsleder i AF Byggfornyelse.

Ivan Norberg, som blant annet har 15 års erfaring som anleggsleder, driftsleder og formann i AF Byggfornyelse, er også ansatt som prosjektleder.

Fred Støen er ansatt som arbeidsleder og formann. Også han har bakgrunn fra AF Byggfornyelse, der han gjennom 5 år har vært arbeidsleder i en rekke prosjekter.

Jarle Magnushommen er ansatt som anleggsleder. Han har blant annet 10 års erfaring fra BundeBygg AS, der han har vært formann i en rekke store nybygg- og rehabiliteringsprosjekter.

– For å kunne levere høy kvalitet i store fornyelses- og ombyggingsoppdrag, må vi ha topp kompetanse i alle ledd. Dette er høyt kvalifiserte folk som har vært sentrale i en rekke omfattende rehab- og fornyelsesprosjekter i Oslo. De spiller viktige roller i vår utvidede satsing på dette området, og vi er glade for å ha dem om bord, sier Kirkestuen.

De fire nyansatte supplerer et sterkt, eksisterende team på prosjekt- og byggeledelse i Allieros fornyelsesavdeling, bestående av Richard Farinetti (prosjektleder), Trond Klemp (prosjektleder), Tom Eggers (formann) og Roar Olsen (teknisk rådgiver).

Bildet: – Vi har verdifull erfaring og kapasitet innen rehabilitering, og ruster oss for flere ombyggingsprosjekter, sier daglig leder Ole Chr. Kirkestuen i Alliero AS.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Alliero AS v/daglig leder Ole Chr. Kirkestuen
Mobil: 90 87 14 80
E-post: ole.christian.kirkestuen@alliero.no

Om Alliero
Håndverksentreprenøren Alliero er en totalleverandør av håndverkertjenester innen rehabilitering, ombygging og restaurering av eiendom. Konsernet utfører årlig mer enn 300 oppdrag for profesjonelle eiendomsaktører i Oslo og Akershus og har en rekke serviceavtaler om løpende vedlikehold av bygg. Med historie og røtter tilbake til 1929, kombinerer Alliero stolte håndverkstradisjoner og en moderne, profesjonell driftsform. Selskapet har ca 300 ansatte, hovedkontor i Nydalen og en årsomsetning på ca 450 millioner kroner. Mer informasjon på www.alliero.no

« »