07.10.2013

Pressemelding: ROT-fradrag – også viktig for det profesjonelle markedet

Som en ledende håndverksleverandør til rehabilitering i det profesjonelle markedet, er Alliero glad for de siste ukenes mediefokus på samfunnsproblemet med useriøse aktører, svart arbeid og økonomisk kriminalitet i byggenæringen. Selskapet har sterk tro på innføring av et ROT-fradrag, som det mener vil ha positiv effekt også i det profesjonelle markedet.

– Som en betydelig bransjeutøver er Alliero naturligvis svært glad for at dette store og økende problemet er kommet på dagsorden. Heldigvis har debatten også vært løsningsorientert og omhandlet konkrete tiltak. Det er en svært positiv start at det forrige uke ble klart at byggenæringen har nådd frem med budskapet om at en ny regjering må prioritere tiltak mot økonomisk kriminalitet, sier konsernsjef Amund Alm (bildet) i Alliero.

Ifølge samarbeidserklæringen mellom Høyre, Frp, KrF og Venstre skal kampen mot svart arbeid forsterkes. Avtalen sier også eksplisitt at gevinster og konsekvenser av et ROT-fradrag skal utredes.

– Som et av mange tiltak har vi sterk tro på å innføre ROT-fradrag for å stimulere forbrukerne til å velge hvitt arbeid, sier Alm. – Ikke bare er den private delen av markedet minst regulert og oversiktlig – og mest utsatt for svart arbeid.  Vi mener også at useriøse aktører kynisk kan bruke dette markedet som springbrett til det profesjonelle markedet. Ved å operere med både en hvit og en svart omsetning kan de fremstå som seriøse og kvalifiserte tilbydere, samtidig som de opparbeider seg ubeskattede midler som gir urettmessige konkurransefortrinn og kan brukes på korrupsjon.

Allieros konsernsjef mener det er viktig at flere effektive, parallelle tiltak iverksettes meget raskt.

– Selv om det fortsatt er god aktivitet i bransjen, er ledigheten på vei opp. Vi kan ikke lenger leve med at useriøse aktører skaper urimelige konkurransevilkår og et usunt prisnivå. Når vi nå ser tegn til en nedkjøling av økonomien blir det viktigere enn noensinne å få tatt beslutninger som raskt kan omsettes i handling, sier Alm.

« »