21.06.2013

Pressemelding: Rehabiliterer Formannskapssalen i Oslo Rådhus

Alliero, totalleverandøren innen rehabilitering og vedlikehold av eiendom, har fått jobben som hovedentreprenør for rehabilitering av Formannskapssalen og et bibliotek i Oslo Rådhus. Avtalen er inngått med Oslo Kommune som byggherre. Arbeidene startet 16. mai, og rehabiliteringen skal være ferdig 15. august, 2013.

Alliero er hovedentreprenør og leverer håndverkstjenester fra eget selskap så vel som underleverandører. Allieros arbeider omfatter riving, rensing av eikebrystning, maling og tapetsering, mens underleverandører vil benyttes innen elektro, restaurering av møtebord og gulvbehandling.

Navnet på salen, som ligger i Rådhusets andre etasje, har sin bakgrunn i det såkalte formannskapet, som var byens øverste myndighet og sentrale politiske organ fra 1837 til innføringen av byrådssystemet i 1986. I Formannskapssalen henger portretter av byens tidligere ordførere. Eikedører og –paneler er rikt dekorert, blant annet med en utskjæring av rådhuset i profil.

Prosjektet utgjør en viktig del av en omfattende rehabilitering av Formannskapssalen, som med dette får en rekke forbedringer, og vi er glade for å komme i gang. Salen er et viktig kulturminne fra tiden med formannskapsmodellen og brukes i dag til diverse møter, blant annet for komiteene på rådhuset, sier rådhusforvalter Bjørn Risvik.

– Vi er glade og stolte over å få bidra med prosjektledelse og håndverkstjenester i rehabiliteringen av enda et kulturminne i hovedstaden, sier Tina Juuhl og Arnulf Olsen, begge partnere og malermestere i Alliero–avdelingen Bratfoss Restaurering.

Selskapene og håndverkene i Alliero–gruppen gjennomfører årlig mer enn 300 rehabiliterings– og vedlikeholdsoppdrag i offentlige og private bygg på sentrale Østlandet. Eksempler er ombygging og rehabilitering av næringsbygg, bygårder og borettslag, elektroarbeider i forretninger og offentlig infrastruktur og større VVS–oppdrag. Via avdelingen Bratfoss Restaurering har selskapet også restaurert en lang rekke historiske og verneverdige bygg. For tiden jobber de blant annet med rehabilitering av Eidsvollsbygningen i forbindelse med 200–årsjubileumet neste år, vedlikehold i De Kongelige Statseide eiendommer og vindusrehabilitering i Regjeringskvartalet etter ødeleggelsene 22. juli 2011.
Bildet: Partnere og malermestere Tina Juuhl og Arnulf Olsen i Alliero er stolte over oppdraget med rehabilitering av Formannskapssalen i Oslo Rådhus.

»