12.05.2015

Pressemelding: Ole Christian Kirkestuen fratrer stillingen som daglig leder i Alliero AS

Pressemelding
Oslo, 12. mai 2015

OLE CHRISTIAN KIRKESTUEN FRATRER STILLINGEN SOM DAGLIG LEDER I ALLIERO AS

Daglig leder Ole Christian Kirkestuen har i samråd med styret i Alliero besluttet å fratre sin stilling med umiddelbar virkning.

– Etter en lengre prosess har Ole Christian og styret kommet frem til at vi ikke har sammenfallende syn på hvilken retning og hvordan selskapet skal ledes fremover. På vegne av Alliero takker jeg Ole Christian for å ha vært en sterk bidragsyter til at Alliero har den posisjon selskapet har i dag, og ønsker han lykke til videre, sier Konsernsjef Geir Skoglund.

– Alliero er et flott selskap med virkelig dyktige mearbeidere. Jeg er stolt over hva vi har oppnådd i felleskap gjennom hardt og målrettet arbeid over mange år, men når det ble klart at styret og jeg ikke kom til enighet om videre veivalg for selskapet ble vi enige om at jeg trer til side.  Jeg vil rette en stor takk til Allieros kunder og gode medarbeidere for  samarbeid opp gjennom årene.

Geir Skoglund  overtar  rollen som daglig leder i Alliero.

Ved henvendelser, ta kontakt med:
Geir Skoglund
E-post: geir.skoglund@alliero.no
Mobil: 47 913 33 484

« »