20.02.2014

Pressemelding: God start på året for Alliero-gruppen

Pressemelding
Oslo, 20. februar 2014

God start på året for Alliero-gruppen

Håndverksgruppen Alliero har startet året med flere nye oppdrag, blant annet rehabilitering ved Regjeringskvartalet, Østbanehallen og boligsameiet Granly – og en rekke elektroprosjekter. – Avtalene lover godt for 2014, sier konsernsjef Amund Alm (bildet).

Alliero-gruppen er store på rehabilitering, restaurering og vedlikehold av eiendom, og alene om å tilby de fleste typer håndverkstjenester fra eget hus. Bredden gjenspeiles i de nye oppdragene, som har en anslått totalverdi på 145 millioner kroner.

Nye rammeavtaler med Statsbygg
Alliero-avdelingen Bratfoss Restaurering har signert en ny 4-årig rammeavtale med Statsbygg for maler- og byggtapetserarbeider ved Regjeringskvartalet med erstatningslokaler.

Selskapet er i tillegg tildelt en av tre parallelle rammeavtaler med Statsbygg for entreprenørtjenester i forbindelse av sikring av departementsbygg.

Antikvarisk oppussing i Østbanehallen
Alliero AS inngikk nylig en avtale med AF Gruppen om ytterligere rehabilitering ved Østbane-hallen i Oslo for Rom Eiendom. Denne gang handler det om innendørs rehabilitering av det verneverdige bygget, der et nytt konsept med serveringssteder og butikker skal åpnes i år.

Allieros oppgaver omfatter antikvariske murarbeider, antikvarisk vindusrehabilitering og nyproduksjon av gamle vinduer. Arbeidene utføres i samarbeid med antikvariske myndigheter. Oppdraget startet i midten av januar og er planlagt ferdigstilt i august 2014.

Granly Boligsameie
Rehabilitering av sameier og borettslag er et viktig kjerneområde for Alliero. Nå har selskapet startet et oppdrag for Granly Boligsameie i Ski om omfattende dreneringsarbeider rundt fire boligblokker samt betongrehabilitering, katodisk beskyttelse og overflatebehandling av 7000 kvm i blokkenes garasjer. Arbeidene har nylig startet.

Nye elektrooppdrag
Alliero Elektro er også tildelt en rekke nye oppdrag. Selskapet skal som underentreprenør til Veidekke for Sporveien Oslo stå for alle elektroarbeider ved den nye togstallen på Avløs. I tillegg kommer blant annet alt elektroarbeid for Undervisningsbygg i forbindelse casino online med rehabilitering og nybygg ved Tonsenhagen skole, underentrepriser til Veidekke ved Hauger og Kolsås stasjoner og for Skanska ved Høvik stasjon.

Resultater av omstilling
Alliero-gruppen har vært gjennom en lang og omfattende omstillingsprosess, som har gitt gradvis forbedring over tid. Selskapene i gruppen har blant annet lyktes med et målrettet, krevende arbeid for å få en større andel offentlige oppdrag. Årlig rehabiliterer, vedlikeholder og bygger de om flere hundre eiendommer i Oslo-regionen, og de har nå fått en mer balansert andel private og offentlige jobber.

Håndverkere i gruppen har blant annet ferdigstilt betydelige rehabiliteringsarbeider ved Eidsvollsbygningen i forbindelse med 200-årsjubielumet for grunnloven, Formannskapssalen i Oslo Rådhus, gamle Østbanehallen og en rekke større sameier og borettslag.

– Fjoråret var bra, med mange gode oppdrag. Vi har ennå mange områder som kan forbedres, men det er det som gjør jobben spennende. Vi har en ambisjon om å være blant de beste i Norge innenfor våre forretningsområder. De nye avtalene gjør oss optimistiske også til det nye året, sier konsernsjef Amund Alm.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Alliero-gruppen
Amund Alm, konsernsjef
Mobiltelefon: 95 79 25 35
E-post: amund.alm@alliero.no

« »