05.02.2014

Pressemelding: Fjerner istappene automatisk

Lars Erik Strand AllieroPressemelding
Oslo, 5. februar 2014

Tryggere vinterferdsel i bygatene:
Fjerner istappene automatisk

Mildvær med istappdannelse gjør det farlig å bevege seg i bygatene, og skaper utfordringer for ansvarlige gårdeiere. Alliero leverer, monterer og vedlikeholder et automatisk system for istappfjerning i Oslo-området. – Dette er løsningen for gårdeiere som tar sikkerhetsansvaret på alvor, sier prosjektansvarlig Lars Erik Strand.

Med vinter og kuldegrader følger dannelse av istapper fra frosne takrenner og risikoen for nedfall som kan skade fotgjengere og kjøretøy. Gårdeier har ansvaret for å holde takrenner frie for istapper, og kan bli erstatningspliktig hvis uhellet er ute.

Risikoen er særlig stor for høye bygg langs fortau og veier med mye ferdsel. Kontinuerlig inspeksjon og trygg fjerning krever gjerne lift og stenging av fortau og parkeringsplasser, og er ofte både tidkrevende, kostbart og risikofylt.

Dette er utgangspunktet for Ice-Rem, det automatiske systemet som både overvåker, varsler og fjerner istapper – og som kan fjernvarsle og -styres via mobiltelefon. En automatisk enhet festet på takrennen freser bort isen før det dannes istapper, så bare ufarlig «fjon» faller ned. Se demonstrasjonsvideo fra testrommet her

Alliero har forhandleravtale for Stor-Oslo, og mener eiere av næringsbygg, borettslag og sameier vil ha store fordeler av det norskutviklede systemet.

– Dette er en effektiv og ansvarlig måte å forebygge farlig isnedfall på. Jeg tror de fleste gårdeiere er sitt ansvar bevisst og ønsker å sikre publikum mot ulykker – og nå finnes det en fullgod løsning, sier prosjektansvarlig Lars Erik Strand i Alliero.

 

Det norske selskapet IRS står bak oppfinnelsen og utviklingen av systemet, som er grundig testet og utprøvd over flere år og patentregistret i hele verden.

Bildet: – Dette er løsningen for gårdeiere som tar sikkerhetsutfordringene med nedfallene is på alvor, sier prosjektansvarlig Lars Erik Strand i Alliero.

For ytterligere informasjon, kontakt:
Alliero
Lars Erik Strand, prosjektansvarlig
Mobiltelefon: 901 26 631
E-post: lars@alliero.no

Om Ice-Rem
Det norske selskapet IRS står bak oppfinnelsen og utviklingen av systemet, som er grundig testet i mer enn to år og nå er patentregistret i hele verden En automatisk enhet festet på takrennen freser bort isen før det dannes istapper. Enheten er festet på et brett som mobile casino danner ny dryppkant der isen dannes når vann overrenner takrennen fordi nedløpsrøret er tett av is. Bak dryppbrettet er det festet en skinnegang der en vogn med motor og pinnefres løper straks det danner seg is på dryppkantbrettet. Fresen fjerner 2-3 mm is, som kun gir et dryss av «fjon» som nedfall. Styringsenheten står i en docking-stasjon og starter og går automatisk i forhold til temperatur og tid. Systemet overvåker selv alle funksjoner som gjennomsnittlig gange, start/stopp og eventuelle feilfunksjoner. Avvik varsles via mobiltelefon og styres fra valgt telefon. Slik får vaktmester beskjed og kan utføre kontroll før ny start, via sin telefon. Mer informasjon på http://ice-rem.no/

Om Alliero-gruppen
Håndverksgruppen Alliero er en totalleverandør av håndverkstjenester innen rehabilitering, ombygging og restaurering av eiendom. Selskapet utfører årlig mer enn 300 oppdrag for profesjonelle eiendomsaktører i Oslo og Akershus og har en rekke serviceavtaler om løpende vedlikehold av bygg. Med historie og røtter tilbake til 1929, kombinerer Alliero stolte håndverkstradisjoner og en moderne, profesjonell driftsform. Selskapet har ca 320 ansatte, hovedkontor i Nydalen og en årsomsetning på ca 400 millioner kroner. Mer informasjon på www.alliero.no

 

 

« »