13.08.2014

Pressemelding: Alliero etablerer tverrfaglig service-avdeling

Pressemelding Oslo, 13. august 2014

Styrker seg på vedlikehold: Alliero etablerer tverrfaglig service-avdeling Håndverksgruppen

Alliero etablerer en dedikert avdeling som skal betjene en økende mengde service- og vedlikeholdsoppdrag.

Alliero-gruppen er store på rehabilitering, restaurering og vedlikehold av eiendom, og alene om å tilby de fleste typer håndverkstjenester fra eget hus.

I tillegg til å utføre større rehabiliteringsprosjekter ved private og offentlige eiendommer, leverer selskapet et økende antall løpende og forefallende vedlikeholdsarbeider innen ulike håndverksfag.

Tverrfaglig kompetanse
Så langt har de ulike fagavdelingene i Alliero tatt seg av disse oppgavene. Nå bygger selskapet en dedikert service-avdeling som skal betjene både nåværende og nye kunder i dette markedet.

– I tillegg til større rehabiliteringsarbeider har de fleste bygg et mer kontinuerlig behov for lettere vedlikehold og mindre reparasjoner. Vi merker stor etterspørsel for slike tjenester blant offentlige og private eiendomsaktører, og nå samler vi tilbudet i en tverrfaglig service-avdeling. Her vil malere, snekkere, murere og andre håndverkere være parat til å rykke ut og gjøre jobben på kort varsel, sier malermester/servicesjef Truls Bratfoss (bildet) i Alliero.

Avdelingen tilbyr blant annet løpende rammeavtaler på service og vedlikehold, som kombinerer fleksibilitet med faste, forutsigbare timepriser og betingelser når noe skal gjøres.

– En egen serviceavdeling løser flere viktige behov. Vi blir enda sterkere på service-området for eksisterende kunder, og kan henvende oss til nye kunder som først og fremst trenger dette. I tillegg får vi en bedre organisering internt og mer kapasitet som kan støtte oss ved behov på prosjektsiden, avslutter Bratfoss.

Bildet: – Det er et stort behov for service-tjenester blant offentlige og private eiendomsaktører, og nå styrker vi tilbudet i en dedikert avdeling, sier malermester/servicesjef Truls Bratfoss (bildet) i Alliero.

For ytterligere informasjon, kontakt Alliero

« »