23.03.2017

Fokus på gamle malingsteknikker

Bladgull på metallplate

Cecilie Ski Breen var på Konservativen i Halden og holdt et kurs for 10.-klassinger i gamle malingsteknikker. Ungdommen fikk blant annet lære å male speildører med linoljemaling og dekormaling med forskjellige typer sjablonger. Elvene har faget lokalhistorie som valgfag på skolen og temaet denne dagen var Konservativen.

Konservativen i Halden

Konservativen i Halden er bygget i 1765 og inneholder blant annet Rosenlundsalen som har vist seg å være Norges eldste teatersalg. Som en del av prosessen med å sette i stand bygningen, har ett lokallag av Fortidsminneforeningen startet med frivillig oppussingsarbeid. Fortidsminneforeningen er også interessert i å kjøpe bygningen for på denne måten og søke om midler til å bevare og rehabilitere bygningen. Det er mange bygninger i Norge i dag med rik historie som fortjener og holdes i stand. Ikke minst for at disse skal kunne bli satt pris på av framtidige generasjoner.

Fokus på antikvarisk bygningvern

Alliero har spesiell kompetanse innen antikvarisk bygningsvern og tar på seg flere oppdrag innenfor dette. Malermesterne Cecilie Ski Breen og Ida Gamre som er ansvarlig for antikvariske prosjekt i Alliero, er begge med som tradisjonsbærere i Fortidsminneforeningens Ressursgruppe for håndverkere. I regi av dette avholder de kurs hvor de lærer bort tradisjonelle håndverksmetoder og «sprer det glade budskap». Ida har også delt av sin kunnskap om faget når hun underviste i tradisjonelle malingsteknikker på NTNU i Trondheim.

« »