22.08.2017

Arbeider på Blindern Studenthjem ferdigstilles

Blindern studnethjem enkeltrom

Rehabiliteringen av østfløyen på Blindern studenthjem er i siste fase nå og ferdigstilles i begynnelsen av September. Studentene flytter nå inn i de ferdige hyblene på studenthjemmet. Samlet er det 75 rom som er rehabilitert, i tillegg er det rehabilitert tilknyttede bad og felles toaletter. Alliero har vært underentreprenør for Fokus Bygg som har være hovedentreprenør, vi har utført all malearbeidet og gulvarbeider i forbindelse med rehabiliteringen.

For å lese mer om rehabiliteringen og Blindern Studenthjem, se her: http://alliero.no/prosjekter/malerarbeider-blindern-studenterhjem/

 

« »