19.12.2016

Alliero og Jernbaneverket samarbeider om prøveprosjekt

Det er som en del av rammeavtalen med Jernbaneverket satt i gang ett prøveprosjekt på Dal Stasjon. Antiskliplater er lagt oppå de eksisterende treperrongene. Platene har ikke vært i bruk tidligere på noen perronger, det er meningen at disse skal være sikrere for publikum under vintersesongen når treverket ofte kan bli glatt. Antiskliplatene ble ferdig montert i desember og noen uker inn i prøveprosjektet ser det lovende ut.

Antiskliplatene skal ligge på stasjonen hele året dersom de oppnår ønsket effekt. Jernbaneverket har så langt gitt gode tilbakemeldinger på dekket, prøveprosjektet vil ennå fortsette ut i 2017 og vi håper at platene fører til tryggere dekk for publikum hele året.

Fra Alliero er det Arild Jonassen som er prosjektleder.

 

« »