09.04.2019

Alliero har inngått stor kontrakt med Höegh Eiendom!

Antikvarisk avdeling har inngått kontrakt med Höegh Eiendom. Kontrakten innebærer bl.a. oppgradering av fasade, vinduer,  tak og Malerarbeider.

Kontraktsum er på ca. 10 mill.

Arbeider utførers fra april til august.

Vi takker for oppdraget og ser frem mot et spennende prosjekt.

 

« »