10.01.2017

Alliero i Bolig&Miljø

I siste nummer av Obos-bladet Bolig&Miljø er det en artikkel om jobben Alliero utførte på Søndre Åsen Borettslag. Bygningene i borettslaget er på Byantikvarens «gul liste» og det har gir strengere rammer for oppussing av fasade, Alliero har her vært utførende entreprenør og pusset opp fasadene etter føringene fra Byantikvaren.

Les artikkelen her: https://issuu.com/obosbbl/docs/bolig___milj___06-2016

Les om prosjektet her: http://alliero.no/prosjekter/sondre-asen-brl/

« »