24.02.2016

Alliero har fått en stor kontrakt med Statsbygg!

Vi er i gang med prosjekteringen på en større ombyggingsjobb for Statsbygg, kontraktssum er på 30 millioner.

Vi takker for oppdraget og ser frem i mot et spennende prosjekt!

« »