05.06.2018

Alliero har i dag inngått avtale med Viscenario om elektronisk håndtering av sjekklister, RUH, avvik, SJA, og FDV

Nå blir det enklere å gjennomføre kvalitetskontroller, befaringer og vernerunder!

  • Via Viscenarios mobilapp vil prosjektdeltagere, både interne og eksterne, kunne motta og følge opp konkrete oppgaver elektronisk, f.eks. utføre kvalitetskontroller gjennom sjekklister knyttet opp mot tegninger, gjennomføre befaringer og vernerunder, samt opprette RUHer, avvik og SJAer – alt elektronisk
  • Prosjektledere vil kunne følge opp oppgaver, RUHer og avvik via nettbrett og/eller PC.
  • PDF-rapporter kan genereres og sendes direkte til byggherre og UE etter behov.

  

Viscenario mobil app                                   Viscenario nettbrett

Løsningen vil bli tatt i bruk i 2-3 utvalgte prosjekter de neste ukene for læring og erfaringshenting, før man tar sikte på å benytte Viscenario i alle relevante prosjekter.

Vi er svært godt fornøyd med valget av Viscenario, sier Geir Skoglund.
Vi har hatt en grundig prosess hvor vi har sett på alt fra brukervennlighet til intergrasjonsmulighet med Agresso. Med Viscenario`s mobile plattform og tett integrasjon med Agresso vil det gi oss automatikk i prosjektopprettelsen, noe som er viktig med stort volum av nye prosjekter.

 

« »